Tikslai

Pagrindinė asociacijos veikla:

Pagrindiniai asociacijos tikslai – organizuoti ir koordinuoti skubios pagalbos ir intensyvios kardiologijos srityse dirbančiųjų veiklą; sukurti tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp įvairių specialybių medikų bei skleisti žinią apie Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijos veiklą.

 • informuoti visuomenę apie širdies ir kraujagyslių susirgimus, teikiamos pagalbos metodus;
 • dalyvauti unifikuojant ir diegiant Lietuvoje šiuolaikinius diagnostikos bei gydymo metodus;
 • organizuoti mokslines, mokymo, metodines konferencijas, seminarus, suvažiavimus, atvirus susitikimus su visuomene;
 • kartu su formaliojo ugdymo įstaigomis organizuoti specializuotus mokymo kursus;
 • organizuoti mokslinius tyrimus;
 • visapusiškai remti gydytojus specialistus, slaugytojus, paramedicinos specialistus – asociacijos narius;
 • aktyviai dalyvauti, vykdant sveikatos apsaugos reformą;
 • bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis.

Valdybos narių sąrašas

 • Šerpytis Pranas – prezidentas
 • Karčiauskaitė Dovilė
 • Klimas Nerijus
 • Leikauskė Indrė
 • Navickas Giedrius
 • Pumputienė Vanda
 • Reinikovienė Eugenija
 • Samalavičius Robertas
 • Bakšytė Giedrė
 • Bilkis Valdas
 • Dambrauskaitė Aušra
 • Damulis Antanas
 • Glaveckaitė Sigita
 • Ignotas Andrius Mykolas
 • Kačiurin Dmitrij
 • Kalinauskas Gintaras
 • Račkauskas Gediminas
 • Rodz Tadeuš
 • Ručinskas Kęstutis
 • Ruseckaitė Renata
 • Šerpytis Rokas