Tikslai

Pagrindiniai asociacijos tikslai – organizuoti ir koordinuoti skubios pagalbos ir intensyvios kardiologijos srityse dirbančiųjų veiklą; sukurti tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp įvairių specialybių medikų bei skleisti žinią apie Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijos veiklą.

Pagrindinė asociacijos veikla:

  • informuoti visuomenę apie širdies ir kraujagyslių susirgimus, teikiamos pagalbos metodus;
  • dalyvauti unifikuojant ir diegiant Lietuvoje šiuolaikinius diagnostikos bei gydymo metodus;
  • organizuoti mokslines, mokymo, metodines konferencijas, seminarus, suvažiavimus, atvirus susitikimus su visuomene;
  • kartu su formaliojo ugdymo įstaigomis organizuoti specializuotus mokymo kursus;
  • organizuoti mokslinius tyrimus;
  • visapusiškai remti gydytojus specialistus, slaugytojus, paramedicinos specialistus – asociacijos narius;
  • aktyviai dalyvauti, vykdant sveikatos apsaugos reformą;
  • bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis.

 

Valdybos narių sąrašas

Šerpytis Pranas – Prezidentas
Alonderytė Audrė
Broslavskytė Margarita
Bubliauskas Andrius
Bakšytė Giedrė
Bilkis Valdas
Dambrauskaitė Aušra
Glaveckaitė Sigita
Ignotas Andrius Mykolas
Jerdiakova Natalja
Juknevičienė Renata
Kačiurin Dmitrij

Kačiurinienė Rasa
Kalinauskas Gintaras
Karčiauskaitė Dovilė
Klimas Nerijus
Leikauskė Indrė
Navickas Giedrius
Račkauskas Gediminas
Rodz Tadeuš
Ručinskas Kęstutis
Samalavičius Robertas
Šerpytis Rokas