Tikslai

Pagrindiniai asociacijos tikslai – organizuoti ir koordinuoti skubios pagalbos ir intensyvios kardiologijos srityse dirbančiųjų veiklą; sukurti tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp įvairių specialybių medikų bei skleisti žinią apie Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijos veiklą.

Pagrindinė asociacijos veikla:

 • informuoti visuomenę apie širdies ir kraujagyslių susirgimus, teikiamos pagalbos metodus;
 • dalyvauti unifikuojant ir diegiant Lietuvoje šiuolaikinius diagnostikos bei gydymo metodus;
 • organizuoti mokslines, mokymo, metodines konferencijas, seminarus, suvažiavimus,
  atvirus susitikimus su visuomene;
 • kartu su formaliojo ugdymo įstaigomis organizuoti specializuotus mokymo kursus;
 • organizuoti mokslinius tyrimus
  visapusiškai remti gydytojus specialistus, slaugytojus, paramedicinos specialistus – asociacijos narius
  aktyviai dalyvauti, vykdant sveikatos apsaugos reformą;
 • bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis.