Užpildykite ir pateikite prašymą elektroniniu būdu:
El. deklaravimo sistema (VMI EDS)

Jei jungiatės naudodamiesi savo banko internetine sistema, prisijungę pasirinkite „VMI paslaugos“.
1. Įėję į EDS sistemą, kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir pasirinkite vieną dažniausiai pildomų – „Prašymas skirti paramą“ arba įveskite formos kodą FR0512 paieškoje.
2. Pasirinkite pildyti tiesiogiai portale paspausdami pasaulio ikonėlę.

  1. Pildydami formą nurodykite savo asmens duomenis (laukeliai 1–4, gali būti automatiškai užpildyti), pasirinkite mokestinį laikotarpį (5 laukelis), pažymėkite laukelį 6S(paramos gavėjams) ir užpildykite šiuos duomenis:

Gavėjo tipas (E1): 2
Gavėjo identifikacijos numeris (E2): 304091452
Mokesčio dalies paskirtis (E3) – galite palikti tuščią arba įrašyti: parama veiklai
Mokesčio dalies dydis (procentais) (E4): 1,20

Paramą galite skirti daugiau kaip 1 metams (bet ne daugiau nei 5 metams), tam užpildykite E5 laukelį.

  1. Užpildę visus duomenis viršuje dešiniajame kampe esančioje meniu juostoje pasirinkite Pateikti deklaraciją.

Prašymą už praėjusius metus pateikite iki VMI nustatyto gyventojų mokesčių deklaravimo termino pabaigos. Daugiau informacijos apie prašymo formos pildymą: vmi.lt.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2016 - CARDEM