DĖL NAUJOVIŲ MAŽINANT TABAKO SUKELIAMĄ ŽALĄ

   2019 m. sausio 21 d.

Vilnius

Pasaulio sveikatos organizacija prognozuoja, kad 2025 metais ir toliau rūkys, t. y.  naudos įprastas cigaretes ar kitą rūkomąjį tabaką, daugiau nei 1 milijardas žmonių. Akivaizdu, kad tabako kontrolės sistema ir principai, sukurti 1970 – 80 metais, neduoda tokių rezultatų, kokių buvo tikėtasi. Visuomenės sveikatos apsaugos tikslai mažinant tabako sukeliamą žalą yra įgyvendinami labai lėtai. Jeigu mes nieko nedarysime arba apsistosime  ties ribojimų ir draudimų įvedimu, tabako vartojimo epidemija ir toliau sklis, o situacija išliks tokia, kaip ir prognozuojama.

Pasaulio sveikatos organizacijos 2018 metų Tabako produktų reguliavimo vadove nurodoma, kad, siekiant mažinti nikotino vartojimą, pirmiausia galėtų būti eliminuojamos paskatos vartoti kenksmingiausius (rūkomojo) tabako produktus, tuo pačiu išlaikant nikotino prieinamumą mažiau kenksmingomis formomis tiems asmenims, kurie yra priklausomi nuo nikotino (WHO Tobacco Handbook p. 7-9). Taip pat Pasaulio sveikatos organizacija siūlo keisti teisinį reguliavimą ir jį diferencijuoti pagal tai, ar tabako produktai vartojimo metu yra deginami, ar tokie, kuriuose nėra degimo proceso ir dūmų (p.49).

XXI amžiuje technologinės inovacijos veržiasi į visas sritis, neaplenkdamos medicinos bei visuomenės sveikatos apsaugos sričių. Naujausi moksliniai ir klinikiniai tyrimai rodo, kad naujoviškos bedūmės  tabako ar garinimo technologijos leidžia mažinti tabako vartojimo žalą ir jau dabar apsaugoti milijonus gyventojų visame pasaulyje nuo  rūkymo sukeliamų ligų.

Bedūmiai tabako gaminiai apima naujoviškus kaitinamojo tabako produktus, elektronines cigaretes, ir kitus tabako produktus, kurie neišskiria dervų, o nesant degimo procesui, išskiria mažiau kenksmingų medžiagų lyginant su rūkomojo tabako dūmais. Daugelis valstybių jau imasi iniciatyvos ir siekia keisti teisinį reguliavimą, taip sudarydamos galimybę suaugusiems vartotojams rinktis akivaizdžiai mažesnės žalos alternatyvas, prieš tai gaunant visą  moksliškai pagrįsta ir viešai prieinamą informaciją apie minėtus produktus.

Daugelis žmonių nori mesti rūkyti, tačiau tai gali būti ypač sunku tiems, kurie kasdieniame gyvenime susiduria su sudėtingomis problemomis. Suaugę rūkantieji, kuriems sunku mesti rūkyti, gali pereiti prie mažiau kenksmingų alternatyvų. Jiems turėtų būti ypač aktualu tai, kad garinimo ar kaitinamojo tabako produktuose nesusidaro dervų ir toksiškų dūmų, tad tokie gaminiai yra mažiau kenksmingi nei degančių tabako produktų (įprastų cigarečių) rūkymas. Naujoviškos bedūmės ar tabako garinimo technologijos jau dabar leidžia išvengti pasyvaus rūkymo žalos, tai rodo įvairūs pasaulio ir Europos valstybių tyrimai ir studijos.

Lietuvos Tabako kontrolės įstatymas nedraudžia vartoti bedūmius naujoviškus tabako gaminius tam tikrose patalpose, kavinėse ir restoranuose, kadangi vartojant tokius produktus yra išsprendžiama pasyvaus rūkymo problema. Taip pat šiuo metu nedraudžiama suaugusiems vartotojams pateikti informacijos apie naujoviškas bedūmes tabako technologijas, bei pristatyti mokslinių ir klinikinių tyrimų rezultatus. Tačiau to nepakanka. Jeigu mes norime greitai pasiekti esminių pokyčių visuomenės sveikatos apsaugos srityje mažinant tabako žalą, privalome imtis aktyvių veiksmų ir numatyti ne tik veikiančias pagalbos sistemas ketinantiems mesti rūkyti, ar svarstyti klausimą dėl dalies vaistų kompensavimo, bet ir kuo greičiau koreguoti Tabako kontrolės įstatymą ir diferencijuoti teisinį reguliavimą nustatant ribojimus bei draudimus proporcingai jų keliamai žalai. Jau dabar akivaizdu, remiantis moksliniais tyrimais ir klinikiniais tyrimais, didžiausią žalą sveikatai kelia rūkomasis tabakas – cigaretės, cigarai ir cigarilės; tokiems tabako gaminiams turi būti plečiami draudimai ir ribojimai. Tuo tarpu naujoviški bedūmiai tabako gaminiai, kuriuose nėra tabako degimo proceso, ir akivaizdu, kad juose nėra dervų, smalkių bei kitų medžiagų, kurios susidaro degimo metu, skiriasi nuo įprastinio rūkomo tabako. Dar daugiau, kaip rodo tiek tabako gamintojų, tiek Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Olandijos ir kitų valstybių nepriklausomi moksliniai ir klinikiniai tyrimai, vartojant šiuos bedūmius naujoviškus tabako gaminius susidaro 90-95 procentais mažiau  kenksmingų cheminių medžiagų lyginant su įprastų cigarečių rūkymu, tad šių produktų vartojimas yra nepalyginamai mažiau žalingas. Tai labai didžiulius pasiekimas ir mes negalime likti abejingi šių naujovių atsiradimui.

Naujoviški bedūmiai tabako gaminiai yra parduodami suaugusiems rūkantiems vartotojams daugiau kaip 48 pasaulio ir Europos valstybėse. Vienos valstybės pasirenka nieko nedaryti, kitos siekia tokius produktus riboti ir reguliuoti lygiaverčiai kaip ir įprastas cigaretes ir rūkomąją tabaką, progresyvios valstybės diferencijuoja teisinį reguliavimą, akivaizdžiai mažindamos draudimus ir ribojimus naujoviškiems bedūmiams tabako gaminiams, suteikdamos galimybę suaugusiems vartotojams kuo greičiau rinktis bedūmius tabako gaminius ir mažinti žalą ar mesti rūkyti. Kai kurios valstybės sudaro sąlygas gydytojams naudoti tokias priemones kaip pagalbą metant rūkyti (D. Britanija, N. Zelandija ir kitos).

Akivaizdu, kad siekiant pakeisti tabako kontrolės reguliavimo politiką ir principus reikalingi esminiai, kardinalūs pokyčiai, ir jiems jau laikas. Negalime ignoruoti daugiau kaip 650 mokslinių tyrimų, studijų, straipsnių, bei JAV ir D. Britanijos valstybių tendencijų ir pokyčių keičiant teisinį reguliavimą tabako kontrolės srityje.

Esame atsakingi, kad šalia mūsų suaugę rūkantys artimieji, broliais, seserys, tėvai, draugai sulauktų visapusiškos paramos ir pagalbos metant rūkyti, ir jeigu vis tik suaugęs asmuo nuspręstų toliau vartoti tabako gaminius, suteikti visas sąlygas kuo greičiau rinktis tokius naujoviškus bedūmius tabako gaminius ir sumažinti rūkymo žalą.

Manome, Sveikatos apsaugos ministerija ir atsakingi asmenys, parengę Tabako kontrolės įstatymo projektą, kuriame įvedami nauji draudimai ir ribojimai, nediferencijuojant teisinio reguliavimo pagal tabako produktų sukeliamą žalą, nenumatant ir nesukuriant realiai veikiančios pagalbos metantiems rūkyti sistemos, kuriems reikalingi ne tik medikamentai, bet ir psichologinė pagalba, visiškai neatitinka šių dienų realijų ir mokslinių pasiekimų. Pats metas tabako kontrolės reguliavimo principus pakeisti iš esmės. Labai gaila, kad medikų ir mokslininkų bendruomenė yra visiškai nušalinta nuo šio proceso, o projektus rengia asmenys, kurie ilgus metus dirba kontrolės institucijose ir realiai mažai susiduria su ligonių poreikiais ir problemomis, bei mažai žino, kokia būtent rūkantiesiems reikalinga pagalba. Daugelis žinomų Lietuvos medikų, kardiologų, toksikologų, psichoterapeutų ir kitų specializacijų medikų mielai suteiktų pagalbą tam, kad būtų parengtas tinkamas teisinis reguliavimas, leisiantis kuo greičiau pasiekti visuomenės sveikatos apsaugos keliamus tikslus, tabako vartojimo srityje mažinant tabako sukeliamą žalą.

 Taip pat pridedame 72 mokslininkų ir medikų (JAV Širdies ligų asociacijos viceprezidento Skoto D. Balino (Scott D. Ballin), buvusio D. Britanijos organizacijos „Action on Smoking and Health“ direktoriaus Klaivo Beitso (Clive Bates), Monrealio (Kanada) Širdies instituto medicinos direktoriaus Martino Žiuno (Martin Juneau) ir kitų žinomų visuomenės sveikatos ekspertų kreipimąsi, kuris 2018 metų spalio 1 dieną buvo pateiktas Pasaulio sveikatos organizacijai, raginant imtis iniciatyvos ir iš esmės keisti  tabako  kontrolės  reguliavimo principus ir nuostatas.

Prof. dr. Pranas Šerpytis

Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijos prezidentas

Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys

© 2016 - CARDEM